Välj en sida

Projekt

Här visar vi ett urval av pågående och färdigställda projekt

Påbörjat projekt 2017
Färdigställt projekt 2018
Skäpplandsgatan
Beställare: Fiskebäcks Bygg
Rivning av balkonger
Totalrenovering utav 72 st lägenheter
Asbest sanering

Påbörjat projekt 2016
Färdigställt projekt 2017
Opalgatan
Beställare: Fiskebäcks Byggnads AB
Sanering fönsterfog

Färdigställt projekt 2016
Karl Gustavsgatan
Beställare: Tegelfogen AB
Fräsning fog
Bilning av dålig sten

Påbörjat projekt 2013
Råda säteriet, Mölnycke
Beställare: PSAB
Rivning badrum
Sanering utav PCB & Asbest
Balkongrivning

Påbörjat projekt 2013
Färdigställt projekt 2017
Masthugget
Beställare: PSAB
Balkongrivning

Färdigställt projekt 2013
Beställare: PSAB
Rivning av balkonger

Färdigställt projekt 2013
Örnehuvsgatan
Beställare: PSAB
Rivning av balkonger

Färdigställt projekt
Påbörjat 2012
Cedeflychtsgatan, Hising Backa
Beställare: PSAB
Tystlåten rivning med hydraulisk klipp, framkant av luftgångar

Färdigställt projekt
Påbörjat 2011
Beställare: PSAB
Dr Bex gatan
Rivning 300st balkonger, fasadarbete – fräsning fog

Färdigställt projekt
Påbörjat 2011
Södra klöverstigen, Nödinge
Beställare:PSAB
Fräsning fog, dåliga stenar och balkar, bilning

Färdigställt projekt
Påbörjat 2011
Beställare: PSAB
Dr Bex gatan
Rivning 300st balkonger, fasadarbete – fräsning fog

Städning av träningslokal
Städning av Elixias träningsanläggningar