Välj en sida

Tjänster

Rivning och städning

Tjänster inom rivning

• TAKRIVNING • BALKONGRIVNING • LÄGENHETS- & HUSRIVNINGAR • FOGFRÄSNING • FASADJOBB • BADRUMSRIVNING • TYSTLÅTEN KLIPPNING/RIVNING • ASBEST- & PCB SANERING • ASBESTANALYS • HÅLTAGNING

Tjänster inom städning

• KONTORSSTÄDNING • INDUSTRISTÄDNING • BUTIKSSTÄDNING • FLYTTSTÄDNING • LÄGENHETSSANERING • BYGGSTÄDNING • FÖNSTERPUTS

PCB

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt material som kräver särskild hantering för att inte orsaka skada vid sanering. Vår personal är utbildad för att klara av både analys och sanering. Sanering av PCB i fastigheter är ett myndighetskrav och vi kan vara behjälplig i hela hanteringen.
PCB i byggnader kan finnas på följande ställen:
• Fogmassor monterade år 1956 – 1973
• Golvmassor av fabrikatet Acrydur från år 1956 – 1973
• Isolerrutor monterade år 1956 – 1973 eller senare om det är importerade
• Kondensatorer, huvudsakligen små kondensatorer från början av 1950 – talet och fram till några år in på 1980 – talet.

 

 

.

Asbest och sanering

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper.
När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Vi på Sana har en lång erfarenhet och modern utrustning inom asbestsanering, på så sätt kan vi erbjuda ett säkert och effektivt saneringsarbete. Naturligtvist har vi alla tillstånd som Arbetsmiljöverket kräver för att hantera & frakta farligt avfall.
Asbest har tidigare till exempel använts:

• Som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum
• Som värmeisolering i rör och värmepannor
• Som bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor
• I underskikt till plastmattor
• I fix och fog till kakel
• I färger och plaster.

Har ni frågor? Kontakta gärna oss för analys eller provtagning.